Fakta om Gotland

Gotland har fått sitt namn efter folkslaget gutar, vars förled gut- torde härröra från äldre urgermanska med betydelsen utgjuta, möjligen som en beteckning för män och är formellt helt identiskt med folknamnet goter. Det ursprungliga namnet på ön var Gutland,(a) kutlandi 1000-talet, med runskrift, vilket med latinska bokstäver blir a Gutlandi.

Mycket fornlämningar

Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Gutniska handelsbönder, s.k. farmän bedrev omfattande och långväga handel mellan Väst- och Östeuropa.

Gotland har varit bebott sedan mycket lång tid. Landskapet har 42 000 kända fornlämningar.

Redan under stenåldern var Gotland befolkat av säljägare och fiskare. En sådan boplats har varit grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, en annan Ajvideboplatsen på Ekstakusten innanför Karlsöarna.

Nöje på Gotland

Under sommaren besöker mängder av turister Gotland, inte minst det världsarvsförklarade Visby, som är öns enda stad. På ön finns 92 medeltida kyrkor vilket gör Gotland till Sveriges kyrkotätaste kommun.[4]