Hitta “skatten” på Gottland!

Många har letat guld och silver på Gottland under åren! Vissa har lyckats och vissa inte! Jag tänkte att vi tar och börjar med lite historia först för att få en nys om varför folk har sökt guld och silver på denna ö!

Under järnålderns sista del, vikingatiden, blev handel en allt större och viktigare inkomstkälla för Gotland. Till öns många hamnplatser koncentrerades handel och hantverk. Det alltmer omfattande jordbruket gav ett visst överskott. Man odlade korn, vete, råg, havre, lin och hampa. Djuren man höll var får och getter, svin, nötboskap, hästar och höns.

Enligt vissa beräkningar kan Gotlands befolkning under vikingatiden ha varit mellan 15 000 och 20 000 personer. Många gotlänningar drog nu ut på handelsfärder, främst österut. Med sig hem hade de pälsverk, sidentyger, smycken, bivax och silver. Gotlänningarnas strategiska position mitt i Östersjön gjorde det lätt för dem att förmedla varor, och många av tidens viktigaste handelsvägar genom Östersjön passerade Gotland. Denna transithandel ökade förtjänsterna och många av öns invånare blev rika på sin handel. Silver som mynt, smycken och i obearbetad form var det internationella betalningsmedlet. Fler än 700 silverskatter har hittats i den gotländska jorden. Runinskrifter på bildstenar och andra föremål berättar om en del av de gotlänningar som gjorde långa resor till fjärran länder. I Gutasagan, nerskriven under 1220-talet, berättas hur gutarna tillbad hedniska gudar innan de blev kristna och hur de vid bloten offrade mat och dryck, boskap och människor. Fynd från gotländska offerplatser bekräftar Gutasagans vittnesbörd. Offren som skulle stärka människans förhållande till gudarna var avsedda för evig tid och kunde inte tas tillbaka av den ursprunglige ägaren. Samma sak gällde möjligen för de på Gotland så talrika nergrävda silverskatterna. Enligt den isländska Ynglingasagan kan det silver man grävt ner under jord användas av sin ägare i Valhall efter döden.

När kristendomen under 1000-talet började bli allmän på Gotland minskade bloten, men det dröjde länge innan människorna helt övergav sina gamla seder och gudar. Gutarna fortsatte att begrava sina döda med kläder, smycken och dräktprydnader även efter det att de officiellt antagit den nya religionen. Gotlands gamla och nära kontakter med folken längs Östersjöns östra sida har avsatt flera spår, som till exempel små hedniska amuletter tillverkade av bärnsten.

Efter detta historie lektion tänkte jag föreslå en säker väg till att hitta de riktiga skatterna när man besöker Gottland, närmare bästemt Visby!

För att inte komma hem tomhänt efter en Gottlandsresa och kunna visa sina vänner att man till slut hittat den riktiga skatten bör man besöka Guldfynds butik på Visby centrum!

Då kan jag försäkra att man tar med sig en bit guld eller silver hem!